Med anledning av minskat besöksantal lägger vi nu ned Skillinge Bokotek UTFÖRSÄLJNING av böcker 16 december kl 12-15